Är jag alkoholist?

Nio tecken på missbruk
är jag alkoholist

Kanske har du nyligen frågat dig själv ”är jag alkoholist?” Bara genom att ställa sig själv den frågan säger det en hel del om din relation till alkohol.

Alkoholberoende är tyvärr mycket vanligt och utspritt bland både män och kvinnor, unga som gamla. Det finns många faktorer som kan ligga till grund för utvecklandet av ett beroende eller missbruk. Till exempel kan det handla om ens generella mående, ens sociala liv, hög arbetsbelastning eller att man inte trivs med sin arbetssituation eller tillvaro. Beroendeproblematik och ens beteende kopplat till alkohol kan även gå i arv.

Har du känt att ditt beteende kring alkohol är osunt och att du borde ändra dina vanor?

Här är en lista med tecken på att du hamnat i ett alkoholmissbruk:

  • Dricker mer och längre än vad du hade tänkt.
  • Börjat dricka mer och mer frekvent. Flera dagar i veckan, kanske till och med varje kväll.
  • Tappar kontrollen i kontakt med alkohol.
  • Tar till alkohol när du känner känslor av obehag såsom ångest, sorg eller skam. Även tristess och stress kan vara känslor du medvetet eller omedvetet försöker döva genom alkohol.
  • Det börjar krävas en större mängd än tidigare för att du ska bli berusad.
  • Drickandet har tagit en allt större roll i din vardag och tar upp tid och energi från annat i ditt liv.
  • Gått igenom misslyckade försök att dra ner på din alkoholkonsumtion eller helt och hållet sluta dricka.
  • Drickandet har medfört negativa konsekvenser som går ut över ekonomin, familjelivet, arbetet eller andra förpliktelser.
  • Abstinens  i form av dåligt mående, skakningar, sömnsvårigheter etc.

Känner du igen dig på flera eller kanske till och med alla punkter? Då har du nu tagit det första steget till att göra en förändring – du har kommit till insikt. Nästa steg är att identifiera vad det hela rotar sig i. Cairy finns alltid här för stöd och vägledning i nykterhetsresan.

Vill du ta del av mer fakta kring alkoholkonsumtionens påverkan på hälsa och relationer? Läs mer här.