FAQ

Svar på de vanligaste frågorna

KAN JAG VARA HELT ANONYM PÅ CAIRY?

Du väljer själv hur anonym du vill vara på vår plattform och kan enkelt i din profil välja om du vill visa dig med namn och bild. För oss är det viktigaste att du som användare själv får bestämma hur öppen du vill vara, samtidigt stöttar vi varandra i att våga visa vilka vi är, för att på så sätt bryta stigmat kring beroende.

VAD HÄNDER MED ALLA PERSONLIGA UPPGIFTER JAG DELAR MED MIG AV I APPEN?

Vi ger inte någon som helst information vidare till en tredje part, exempelvis annonsörer, som annars kan vara fallet på andra plattformar . Du kan även närsomhelst radera all information om dig hos oss. Vi tar denna fråga på största allvar.

VILKEN SORTS MÄNNISKOR ÄR CAIRY TILL FÖR?

Vår primära målgrupp är människor som lever nyktra, oavsett om du definierar dig som en beroende eller inte. Vi välkomnar även dig som funderar på att sluta dricka av olika skäl, då vi tror att vår plattform kan vara ett bra och lättillgängligt första steg till ett nytt sätt att leva.

Har du någon annat beroende är du självklart välkommen också. Vi gör vad vi kan för att utveckla funktioner som sätter dig i kontakt med andra medlemmar med samma bakgrund.

JAG KAN INTE SLUTA DRICKA, VAD SKA JAG GÖRA?

Vår erfarenhet säger att det allra bästa är att snabbt be andra om hjälp om du känner att du har tappat kontrollen. Detta kan du göra via din närmaste beroendeakut, din vårdcentral eller genom professionell rådgivning fokuserade på beroende. Du kan också vända dig till något av alla olika tolvstegsprogram som finns. Använd gärna vårt community för att komma i kontakt med andra medlemmar som har varit i samma situation. Vi kommer stegvis att utveckla funktioner som snabbt sätter dig i direktkontakt med professionell hjälp.

HUR VET JAG OM JAG ÄR ALKOHOLIST?

Det är någonting du bara kan avgöra själv, exempelvis är det en bra indikator att se om du har svårt att sluta dricka när du väl har börjat, eller om du får konsekvenser i ditt vanliga liv av att du dricker. I vår app finner du människor med sådana erfarenheter som kan berätta mera, vi rekommenderar också att besöka ett tolvstegsmöte som ex AA om du vill lära dig mera om beroendesjukdomen. Det finns öppna möten där vem som helst är välkommen.

KAN JAG SJÄLV BLOCKERA ANDRA ANVÄNDARE OM JAG KÄNNER ATT DET BEHÖVS?

Du kan enkelt blockera andra medlemmar.Din trygghet och integritet är grundläggande för oss och du ska alltid känna dig bekväm på CAIRY. Hittar du något olämpligt finns det funktioner för att rapportera detta, så att vi kan vidta lämpliga åtgärder.

För oss är det helt grundläggande med din trygghet och integritet, du ska alltid känna dig bekväm på hos oss och har du andra saker att rapportera så finns det funktioner för det.

VARFÖR ÄNNU EN TILL SOCIALA MEDIEKANAL NÄR DET REDAN FINNS EXEMPELVIS FACEBOOK?

Många i vår målgrupp upplever att det inte känns bekvämt att vara öppen med sin problematik i dessa forum och att det är väldigt svårt att hitta likasinnade att prata med. Vi tror starkt på att sammanföra denna målgrupp i en gemensam kanal, för att maximera och möjliggöra alltifrån igenkänning och kontaktskapande till stöd och ny gemenskap.

VILKA ÄR DET SOM STÅR BAKOM CAIRY?

Vi som grundat CAIRY är själva nyktra alkoholister, men vi har även en gedigen bakgrund inom tech och entreprenörskap. Du kan finna mer information under fliken OM OSS.

I VILKA LÄNDER GÅR DET ATT ANVÄNDA CAIRY?

Appen kommer endast att kunna laddas ner i Europa, med en första lansering i Sverige.

HUR MÅNGA KAN VARA MED PÅ ETT VIDEOMÖTE?

Det är möjligt för upp till 4 personer att vara med på ett och samma videomöte. Du väljer själv vilka du bjuder in till mötet samt vad mötet ska handla om.

The future of recovery support will be marked by affordability, portability and flexibility to one’s personal needs

PER LUNDBERG
Founder of Cairy
Första steget mot ett nyktert liv

Håll Fokus på din Nykterhet